Slovenski narodni preporod in njegovi neposredni odnosi s francoskim razsvetljenstvom in janzenizmom

  • Katja Šturm Schnabl
Ključne besede: razsvetljenstvo, kultura, 18. st.

Povzetek

Razsvetljenstvo je Slovencem prineslo prvo zavestno intelektualno razmišljanje o vprašanju nacionalne individualnosti in v zvezi s tem o vprašanju družbenega pomena in funkcije nacionalnega jezika. Slovenski preporoditelji so se prizadevali, da bi Slovenci postali sodoben narod, zgodovinski subjekt. V krogu Žige Zoisa so prevajali iz francoščine v slovenščino knjige »drugega janzenizma«, neposredno pa so se seznanjali tudi z Idejami francoskega razsvetljenstva.

Objavljeno
1989-01-01
Rubrike
Razprave