Prva tri desetletja Družbe Jezusove in Slovenci (1546-1569)

2. del

  • Predrag Belić
Ključne besede: jezuiti, Družba Jezusova, cerkvena zgodovina, 16. st.

Povzetek

Študija cerkvenih razmer v Sloveniji v tretji četrtini 16. stoletja temelji večinoma na korespondenci med ljubljanskim škofom Urbanom Kalcem (»Textoris«) in Ignacijem Lojolskim. V študiji so obdelani nekateri manj znani ali neznani podatki kot so: zakaj je relativno kmalu prišlo do stikov Slovencev z novoustanovljeno Družbo Jezusovo; neuresničenje načrtov škofa Urbana, da bi jezuit postal ljubljanski ali tržaški škof; filoprotestantsko razpoloženje takratnih slovenskih študentov teologije v Rimu. Študija je z novejšo literaturo obogateni izvleček doktorske disertacije, ki jo je avtor uspešno zagovarjal 7. julija 1971 na Pontiflcio Istituto Orientale v Rimu.

Objavljeno
1989-01-01
Rubrike
Razprave