Kulturna avtonomija za koroške Slovence in nemška manjšina v Sloveniji med obema vojnama

  • Tone Zorn
Ključne besede: koroški Slovenci, kulturna avtonomija, narodne manjšine, 1918-1939

Povzetek

.

Objavljeno
1974-01-01
Rubrike
Razprave