Etnična struktura ljubljanskega prebivalstva po ljudskem štetju 1880

  • Vlado Valenčič
Ključne besede: prebivalstvo, družbena struktura, matične knjige, Ljubljana

Povzetek

.

Objavljeno
1974-01-01
Rubrike
Razprave