Jugoslavija—Avstrija (1918-1938)

Sosedstvo med sodelovanjem in konfrontacijo

  • Arnold Suppan

Povzetek

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev in Republika Avstrija, ki je nastala iz Habsburškega imperija konec oktobra 1918, bi bili lahko nadaljevali stoletja dolge politične, ekonomske, družbene in kulturne medsebojne odnose. Da je v obdobju med 1918 in 1938 odnos med sosedama bolj konfrontacija kot kooperacija, je več razlogov: konflikti ob določanju meja na južnem Koroškem in južnem Štajerskem, zaplembe premoženj, tekmovanje v mednarodni politiki zavezništev, negativna vloga manjšin v jugoslovansko-avstrijskih odnosih, vprašanje obnovitve in »Anschluß«, podcenjevalno gledanje na sosedo v javnem mnenju.

Objavljeno
1989-01-01
Rubrike
Razprave