Novoslovanska ideja in Slovenci

  • Irena Gantar Godina
Ključne besede: politična zgodovina, panslavizem, neoslavizem, intelektualci, habsburška monarhija

Povzetek

Prispevek govori o odmevih in sprejemanju novoslovanske ideje, ki jo je prvi izrazil češki politik dr. Karel Kramař. Stališča slovenskih politikov, predvsem liberalnih, so bila v največji meri podobna Kramařevim, izjema je bil Ivan Hribar, ki se je zavzemal tudi za politično sodelovanje vseh Slovanov, ne le Slovanov v okviru habsburške monarhije. Prikazan je tudi odnos slovenske katoliške stranke do novoslovanstva, prav tako odnos slovenske socialne demokracije in slovenskega študentstva, tako narodnih radikalov kot katoliškega dijaštva.

Objavljeno
1989-01-01
Rubrike
Razprave