Prispevki k zgodovini Šmihela pri Pliberku

  • Anton Svetina
Ključne besede: krajevna zgodovina, Pliberk, prebivalstvo, 16.-18. st.

Povzetek

V članku, napisanem v glavnem na podlagi virov Kapiteljskega arhiva v Ljubljani, so prikazane gospodarske, socialne, kulturne in narodnostne prilike prebivalstva Šmihela pri Pliberku na Koroškem od 16. do 18. stoletja. Podana je tudi statistika prebivalstva. Kmečki podložniki v ravninskih predelih so se bavili poleg poljedelstva in živinoreje tudi z domačo obrtjo, predvsem s tkalstvom in varjenjem piva (kamnitega ola). V socialnem pogledu je bila pomilovanja vredna usoda kmečkih poslov, ki so zaradi delanezmožnosti morali na stara leta trpeti usodo beračev.

Objavljeno
1975-01-01
Rubrike
Razprave