Narodnostna podoba dela kočevskega območja po podatkih italijanskega ljudskega štetja z dne 31. julija 1941

Avtorji

  • Tone Zorn

Povzetek

Avtor je iz ohranjenega gradiva italijanskega (okupacijskega) popisa iz območja takoimenovane "Ljubljanske pokrajine" skušal izluščiti jezikovne in narodnostne podatke za širše kočevsko območje. Gre za tisti del Slovenije, na katerem je do tega časa prebival nemški jezikovni otok, ki se je v prihodnjih mesecih izselil na območje nemškega rajha. Analiza je skušala odgovoriti predvsem na dve vprašanji: etnični (narodnostni) značaj prebivalstva dela kočevskega območja ter njegovo poklicno sestavo. Ob tem se je pokazalo, da se je večina narodnostno mešanih družin prištevala k nemškemu jezikovnemu otoku, medtem ko so nasprotni primeri redkejši. Kaže se tudi nemobilnost prebivalstva kočevskega območja.

Prenosi

Objavljeno

1975-01-01

Številka

Rubrika

Razprave