Koroški Slovenci v Taaffejevi dobi

  • Avguštin Malle

Povzetek

Ko je bil avgusta 1879 imenovan grof Eduard Taaffe za ministrskega predsednika in je s tem prenehala doba liberalne vladavine, je bilo pričakovati, da ši bodo tudi koroški Slovenci laže priborili narodno enakopravnost. Toda sprememba vlade na Dunaju ni niti najmanj omajala dominantne vloge, ki so jo igrali liberalci na Koroškem. To svojo vlogo so znali koroški liberalci, ki jih bolj točno moremo imenovati nemški nacionalisti, z vsemi razpoložljivimi sredstvi utrjevati in izgrajevati. Pri tem so se posluževali vseh sredstev, ki jih jim je nudil sistem — naj omenim le razdelitev volilnih okrajev na škodo Slovencev, krivično ureditev osnovnega šolstva ter ne nazadnje nadvse odločujočo gospodarsko moč.

Objavljeno
1975-01-01
Rubrike
Razprave