Goriški Slovenci v Taaffejevi dobi

  • Branko Marušič

Povzetek

Med pregledi slovenskega političnega življenja na Goriškem, ki so bili obravnavani na zadnjih treh zborovanjih slovenskih zgodovinarjev,1 je štirinajstletno Taaffejevo obdobje časovno najdaljše, politična dogajanja pa ki jim tedaj sledimo mnogo manj izrazita od tistih v začetniških dveh desetletjih. Tudi historiografsko je razdobje slabo raziskano.

Objavljeno
1975-01-01
Rubrike
Razprave