Goriški Slovenci v Taaffejevi dobi

Avtorji

  • Branko Marušič

Povzetek

Med pregledi slovenskega političnega življenja na Goriškem, ki so bili obravnavani na zadnjih treh zborovanjih slovenskih zgodovinarjev,1 je štirinajstletno Taaffejevo obdobje časovno najdaljše, politična dogajanja pa ki jim tedaj sledimo mnogo manj izrazita od tistih v začetniških dveh desetletjih. Tudi historiografsko je razdobje slabo raziskano.

Prenosi

Objavljeno

1975-01-01

Številka

Rubrika

Razprave