Statut občine Piran iz leta 1274

Avtorji

  • Miroslav Pahor

Ključne besede:

Piran, občinski statuti, 1274

Povzetek

V nedeljo 8. julija 1274 je piranski kapetan, Benečan Giovanni Campolo, ki ga je Veliki svet občine Piran 1. januarja istega leta ustoličil v najvišji organ občinske izvršne oblasti, predložil Velikemu svetu v razpravo in sprejem prvi enotni kodeks mestnih statutov našega mesta. Veliki svet, ki so mu bili statuti v celoti prebrani, jih je sprejel brez nesoglasij. Nato so bili statuti skoraj poldrugo leto v javni razpravi, kajti mestni Arengo ali zbor meščanov jih je potrdil' šele v nedeljo 30. decembra 1275.1 Ti podatki nam povedo, da je Piran dobil svoje statute kot četrto mesto na vzhodni obali Jadrana, samo dve leti za Dubrovnikom. Na sedanjih slovenskih tleh pa je bil Piran prvo mesto, ki je kodificiralo svoje zakone v enotno knjigo statutov.

Prenosi

Objavljeno

1975-01-01

Številka

Rubrika

Razprave