Gospodarstvo in družba zahodno jugoslovanskih dežel od 15. do srede 17. stoletja

Avtorji

  • Ferdo Gestrin

Povzetek

Jugoslovanske dežele so v obravnavanem obdobju doživele politične spremembe, ki so stoletja vplivale na razvoj njihovih ljudstev. Gre za turške vpade v balkanski in podonavski prostor, z njimi zvezan propad tedanjih držav jugoslovanskih ljudstev ter stoletja, trajajoče turško gospostvo nad večjim delom jugoslovanskega ozemlja. Usodne posledice zanje sta imela tudi na eni strani proces nastajanja habsburškega dinastičnega teritorija in njegovega preraščanja v veliko podonavsko monarhijo, na drugi strani pa utrditev oblasti Beneške republike nad manjšim, vendar ne nepomembnim delom jugoslovanskih dežel, in njene moči na Jadranu.

Prenosi

Objavljeno

1975-01-01

Številka

Rubrika

Razprave