Britanska in ameriška politika o italijansko-jugoslovanski meji v drugi svetovni vojni

  • Dušan Biber
Ključne besede: diplomacija, Jugoslavija

Povzetek

Avtor analizira poreklo in reperkusije britanske ustne garancije 1941. leta kraljevski jugoslovanski vladi, da bo na mirovni konferenci podprla zahtevo za revizijo jugoslovansko-italijanske meje. Omenja skepso predsednika F. D. Roosevelta o smotrnosti take garancije in sploh obnove Jugoslavije, Stalinove predloge leta 1941, prizadevanja jugoslovanske kraljevske emigrantske vlade in rezerviranost britanske politike napram zahtevam za revizijo te meje tako kraljevske vlade kot tudi narodnoosvobodilnega gibanja. Orisane so razlikle med ameriško in britansko politiko in odpor maršala Tita proti vključevanju Jugoslavije v politiko interesnih sfer.

Objavljeno
1980-01-01
Rubrike
Razprave