»Murska straža« o slovenski severni meji in o Prekmurju v letih 1919/1922

Avtorji

  • Tone zorn

Ključne besede:

prekmurje, zgodovina

Povzetek

Avtor analizira pisanje lista »Murska straža«, ki je pričel izhajati v Gornji Radgoni aprila 1919. Vprašanja, zajeta v študiji, so: pogled »Murske straže« na razmejitev z Avstrijo, vprašanje državne pripadnosti Radgone/Radkersburg ter problematika Apaške kotline. Posebej so v študiji zajeti odmevi Murske straže o sočasni madžarski revoluciji ter stališča lista do razmejitve z Madžarsko na prekmurskem prostoru.

Prenosi

Objavljeno

1980-01-01

Številka

Rubrika

Razprave