Zveza vseslovenske ljudske stranke in hrvatske stranke prava v letih 1911—1913

Avtorji

  • Janko Pleterski

Ključne besede:

politična zgodovina, narodnostno vprašanje, jugoslovanska ideja, politične stranke

Povzetek

Povezovanje slovenske klerikalne stranke z združeno Hrvatsko stranko prava v letih 1911—1913 (npr. njuna skupna izjava z dne 20. oktobra 1912 in stališča do konference v Trstu 1. junija 1913, že po ponovnem razcepu v HSP) predstavlja pomembno poglavje zgodovine jugoslovanskega gibanja pri Slovencih. Stališča VLS v tem času so bila: opredelitev za hrvaški državnopravni program, pojmovan kot program ustanovitve jugoslovanske enote v federalizirani habsburški monarhiji, vključno s Slovenci; zato tudi priznanje Srbov in Muslimanov v narodnem in verskem smislu, sporazum z njimi na temelju priznanja hrvatske državnosti. Vse v pozitivnem razmerju do Srbije in Črne Gore. Poglavitni konkretni dosežek je bila ustanovitev Hrvatsko-slovenskega parlamentarnega kluba na Dunaju, ki je v času svetovne vojne postal podlaga za razvoj jugoslovanske državnopravne akcije.

Prenosi

Objavljeno

1980-01-01

Številka

Rubrika

Razprave