Avstrijska emigracija. 1941—1945 in jugoslovansko vprašanje

  • Dušan Nečak

Povzetek

V prvem delu gre za prikaz politične raznolikosti, organizacijskega razvoja in geografske razprostranjenosti avstrijske politične emigracije od 1932 dalje. V drugem delu je opisan odnos prokomunistične emigrantske organizacije v Londonu FAM - Free Austrian Movement, do jugoslovanskega vprašanja, v tretjem delu pa je osvetljena ista problematika na primeru avstrijske emigracije v Sovjetski zvezi. Pozitiven odnos ni našel pravega odmeva ne v času vojne in ne po njej.

Objavljeno
1981-01-01
Rubrike
Razprave