Prispevek k zgodovini OF leta 1941 v Trstu

  • Milan Pahor

Povzetek

Narodnoosvobodilni boj se je na Tržaškem začel istočasno kot v ostalih slovenskih pokrajinah. Temeljni cilji so bili isti kot za ostalo slovensko narodno ozemlje: izgon okupatorjev, združitev vseh Slovencev, socialna preobrazba slovenskega naroda. Sestavek prikazuje začetke OF na Tržaškem v letu 1941. Zarodki so bili skromni, vendar je nastala in se obdržala misel o narodnoosvobodilnem boju. Na tej osnovi se je razširilo nadaljnje delovanje OF, ki je v maju 1945 privedlo do osvoboditve.

Objavljeno
1981-01-01
Rubrike
Razprave