Problem langobardske vzhodne meje

Avtorji

  • Peter Štih
  • Janez Peršič

Povzetek

V prvem delu avtorja na podlagi kritične analize virov in literature ugotavljata, da je v okvir Iangobardske države spadal vsaj spodnji del Vipavske doline, močnejša slovanska naselitev tega prostora pa je verjetno sledila šele v frankovski dobi. V zgornjem Posočju so se Slovani naseljevali v zadnji tretjini 7. in v začetku 8. stoletja; v tem času pa je prenehala tudi langobardska oblast nad tem prostorom. V drugem delu dajeta avtorja pregled tozadevne slovenske literature.

Prenosi

Objavljeno

1981-01-01

Številka

Rubrika

Razprave