Dvajset zborovanj slovenskih zgodovinarjev

  • Vasilij Melik
Ključne besede: zborovanja, zgodovinopisje, Slovenija

Povzetek

Na 20. zborovanju slovenskih zgodovinarjev je podal avtor kratek pogled nazaj na začetke, kroniko, vsebino in dosežke dosedanjih zborovanj.

Objavljeno
1981-01-01
Rubrike
Razprave