Izseljenske skupnosti in ustanavljanje novih držav v vzhodni srednji Evropi

Primer Slovencev (2. del)

Avtorji

  • Matjaž Klemenčič

Ključne besede:

Srednja Evropa, Slovenci, izseljenstvo, izseljenci

Povzetek

Namen prispevka je podati pregled delovanja Slovencev po svetu v odnosu do ustanavljanja jugoslovanske države v obdobju pred prvo svetovno vojno, v času prve svetovne vojne, ob razpadu Avstro-Ogrske in v prvih letih po prvi svetovni vojni, orisati organiziranost Slovencev v tem obdobju ter primerjati njihovo dejavnost z dejavnostjo slovenskih izseljencev ob »desetdnevni vojni« za neodvisnost Slovenije ter v času prizadevanj za mednarodno priznanje slovenske neodvisnosti v letih 1991 in 1992.

Prenosi

Objavljeno

1996-01-01

Številka

Rubrika

Razprave