O problemu »razseljenih oseb« (D.Ps.) in jugoslovanskih »Volksdeutscherjev« v Avstriji ter o britanski ideji njihove zamenjave s koroškimi Slovenci (1945-1947)

Avtorji

  • Dušan Nećak

Ključne besede:

Avstrijsko slovenski odnosi, koroški Slovenci, Nemci, popisi prebivalstva, Jugoslavija

Povzetek

Avtor v treh vsebinskih razdelkih razprave predstavlja specifično problematiko D.Ps. v Avstriji v prvih letih po vojni. Prikaže nekaj statističnih podatkov o D.Ps. in »Volksdeutscherjih« po statistikah v letih od 1946-1952, analizira neuresničeno idejo britanskih okupacijskih oblasti iz leta 1946 o zamenjavi koroških Slovencev za v Jugoslaviji preostale »Volksdeutscherje« in doda nekaj novosti o usodi »Nemcev« na Slovenskem po letu 1945; na primer datum prvega transporta v Avstrijo in besedilo tajnega odloka AVNOJa o odvzemu državljanstva.

Prenosi

Objavljeno

1996-01-01

Številka

Rubrika

Razprave