General Rupnik in slovensko domobranstvo

  • Boris Mlakar

Povzetek

Razprava govori o vlogi generala Leona Rupnika v okviru kolaboracionisličnega tabora na Slovenskem v letih okupacije, predvsem pa o njegovem odnosu do Slovenskega domobranstva, ki je predstavljalo glavno vojaško formacijo, ki jo je nacistični okupator ustanovil iz Slovencev za boj proti narodnoosvobodilnemu gibanju. Rupnik je skupaj z vodstvom klerikalne stranke pomagal Nemcem pri ustanovitvi domobranstva, nato pa je kot predsednik pokrajinske uprave ter kot generalni inšpektor in komandant skrbel tudi za njegov razvoj. Pri tem je izoblikoval nekako ideologijo, katere bistvo je bilo, da mora domobranstvo postati vsenarodno gibanje, ki bo premagalo boljševizem ter odpravilo ostanke buržoazne demokracije. To naj bi privedlo do slovenske nacionalsocialisticne stranke ter do formiranja nove Slovenije v okviru nove Evrope pod okriljem Velike Nemčije.

Objavljeno
1981-01-01
Rubrike
Razprave