Oris položaja madžarske narodne manjšine v Prekmurju v obdobju od 1918 do 1945

  • Albina Nećak Lük

Povzetek

Orisane so osnovne poteze položaja madžarske narodne manjšine v Prekmurju v času, ko je doživljala sistematske asimilacijske pritiske in v času druge svetovne vojne, ko so Prekmurje zasedli Madžari. Označene so njene gospodarske težave ter možnosti za njen kulturni in jezikovni razvoj.

Objavljeno
1981-01-01
Rubrike
Razprave