Kratek oris zgodovine krščanstva na Slovenskem v pozni antiki

  • Rajko Bratož

Povzetek

Avtor skuša podati kratek oris zgodovine krščanstva v pozni antiki za slovensko ozemlje. Okvirno zajame dobo od prvih začetkov (okoli 300) do propada starega krščanstva ob prihodu Slovanov (okoli 600). V razpravi, ki je napisana na podlagi dosedanjega poznavanja problematike, skuša avtor kritično soočiti različne poglede slovenske, avstrijske in italijanske historiografije.

Objavljeno
1981-01-01
Rubrike
Razprave