Šolnik in domoljub Adam Farkaš

Avtorji

  • Franc Šebjanič

Povzetek

Med reprezentanti vzhodnoslovenskega protestantskega gibanja zavzema posebno mesto pedagog in metodik Adam Farkaš (1730—1786). V obdobju protireformacije je bil polnih 28 let rektor znanega protestantskega liceja v Šopronu in kot tak je izoblikoval preobrazbeno-prosvetljensko naravnan učni načrt. Ob svojem pedagoškem in organizacijskem delu za večnacionalni dijaški sestav je bil povezan z dvema vidnima predstavnikoma slovaške luleranske sredine, preudarno pa je poskrbel tudi za izobrazbo slovenskega protestantskega naraščaja, ki je po uveljavitvi tolerančnega patenta začel z obnovo luteranske skupnosti v Prekmurju. Svojim sorojakom in njihovim verskim ter izobraževalnim ustanovam je oporočno namenil tudi znaten del svojega premoženja. Farkaš je bil eden najbolj učenih, najvidnejših in najvplivnejših prekmurskih luteranskih izobražencev 18. stoletja.

Prenosi

Objavljeno

1981-01-01

Številka

Rubrika

Razprave