Posest vetrinjskega samostana na Kranjskem

Avtorji

  • Jože Mlinarič

Povzetek

Avtor članka podaja v uvodu pridobitev in stanje vetrinjske posesti na Štajerskem (prva pridobitev ok. 1145), nato podaja pregled nad pridobitvami posesti obeh samostanskih enot na Kranjskem: Preddvora pri Kranju (prva pridobitev 1147) in Špitaliča v Tuhinjski dolini (prva pridobitev med 1204 in 1228), nato pa podaja na osnovi arhivskega gradiva iz koroškega deželnega arhiva v Celovcu gospodarsko stanje obeh samostanskih enot do njune odprodaje v letu 1608; končno pa slika prizadevanje samostana za njuno ponovno pridobitev v času do leta 1689.

Prenosi

Objavljeno

1981-01-01

Številka

Rubrika

Razprave