Slovenci in gospodarski položaj v prvi svetovni vojni

Avtorji

  • Jože Šorn

Povzetek

Sredi avgusta 1918 se je konstituiral v Ljubljani Narodni svet z namenom, da na organiziran način izpelje slovenski narod iz propadajoče habsburške monarhije v novo se snujočo nacionalno jugoslovansko državo. Ta Narodni svet v Ljubljani so sestavljali politiki in gospodarstveniki, ki so vneto pripravljali teren za čas po propadu habsburške monarhije. Pripravljali so se predvsem na organiziranje nove valute, hoteli so čim bolj koncentrirati gospodarski potencial, zlasti zadruge vseh vrst, načrtovali so ustanovitev aprovizacijske centrale itd.

Prenosi

Objavljeno

1981-01-01

Številka

Rubrika

Razprave