Prvi višeizvorni (multimedijski) sklop za nastavu povijesti u osnovnoj školi

Avtorji

  • Dragutin Pavličević

Povzetek

Multimedijski sklop za nastavu povijesti u osnovnoj školi bazira na nastavnom planu kao i na dosadašniim internacionalnim i nacionalnim iskustvima. Sklop se sastoji od zidnih slika i karata, aplikacija za magneto-graf ili flanelograf, dijapozitiva i filmova, višeslojnih karata za grafoskop, magnetofonskih snimaka, zidne lente vremena i različitih povijesnih modela (kopija).

Prenosi

Objavljeno

1981-01-01

Številka

Rubrika

Razprave