Odnos učencev do pouka zgodovine na gimnaziji

  • Marija Kremenšek

Povzetek

V prispevku je govor o odnosu učencev do pouka zgodovine v srednji šoli. Referat je nastal pretežno na temelju anketiranja učencev. Izražena je potreba po preseganju v glavnem politične naravnanosti predmeta. Ugotovljeno je, da novi učni načrt za usmerjeno izobraževanje to možnost odpira. Pomembni činitelj za posodabljanje pouka zgodovine v srednji šoli bo tudi sistematična skrb za učne pripomočke in za primerno šolan učni kader.

Objavljeno
1981-01-01
Rubrike
Razprave