Izkušnje pouka zgodovine na gimnaziji pedagoške smeri v Ljubljani

  • Branko Špacapan

Povzetek

Avtor prispevka navaja izkušnje o novem sistemu pouka zgodovine na pedagoški gimnaziji. Ugotavlja težave zaradi preobsežnosti učnega načrta in pomanjkanja historične literature. Poudarja potrebo po učbenikih za 3. in 4. letnik. Nov sistem metodično in didaktično bolje ustreza smotrom vzgojno-izobraževalnega sistema in tudi omogoča boljšo korelacijo z drugimi družboslovnimi vedami.

Objavljeno
1981-01-01
Rubrike
Razprave