Zasnovanost pouka zgodovine v 3. in 4. razredu usmerjenega izobraževanja

Avtorji

  • Štefan Trojar

Povzetek

Avtor je zasnoval ta referat kot didaktični prispevek k reformi usmerjenega izobraževanja. V njem so najprej prikazana didaktična izhodišča za oblikovanje vzgojnoizobraževalnih programov in programske usmeritve, v katerih je prisotna zgodovina. Ob tem odpira probleme glede uporabnosti zgodovinskega znanja pri nadaljnjem študiju in pri poklicni dejavnosti, hkrati pa tudi alternative pri oblikovanju usmerjenih programov. Podrobneje nakazuje tudi probleme pri izboru in razvrščanju učne snovi za zgodovino naših narodov v 3. in 4. razredu ter predlaga kombinacije nekaterih sistemov razvrščanja.

Prenosi

Objavljeno

1981-01-01

Številka

Rubrika

Razprave