Ob stoletnici slovenskega znanstvenega zgodovinopisja

  • Bogo Grafenauer

Povzetek

Ob stoletnici začetkov slovenskega znanstvenega zgodovinopisja, čigar odtlej ne več pretrgani razvoj se začenja okrog 1880, podaja avtor najprej označbo zgodovinarskega dela in začetkov njegove organizacije v 19. stoletju do tega preloma med diletantizmom in znanostjo; nato navaja glavne zgodovinarje, ki so tvorci tega preloma in analizira poglavitne značilnosti dela teh zgodovinarjev približno do leta 1900 (glede strokovne usmerjenosti v kritični pretres virov in njihovo objavljanje, uveljavljanja slovenske zgodovinske koncepcije in slovenskega jezika pri obravnavanju zgodovine Slovencev in slovenskega prostora ter vsebinski prehod njihovih znanstvenih interesov od politične h kulturni, gospodarski in družbeni zgodovini ter vprašanjem vsakdanjega življenja mestnega in zlasti podeželskega prebivalstva).

Objavljeno
1981-01-01
Rubrike
Razprave