Ljubljana — mesto heroj

Avtorji

  • Metod Mikuž

Povzetek

Ljubljana je bila prvo jugoslovansko mesto, ki ga je predsednik republike Josip Broz Tito za izjemno junaštvo v narodnoosvobodilnem boju odlikoval z redom narodnega heroja. V referatu so v prvem delu naštete nekatere misli, ki se vsiljujejo zgodovinarju ob dejstvu, da je Ljubljana kot mesto — heroj prešla v ožjo in širšo domačo ter svetovno zgodovino. V drugem delu referata so razčlenjene tudi nekatere konkretne akcije prebivalstva Ljubljane v NOB na eni strani ter oblike hudega nasilja okupatorjev in domačin izdajalcev na drugi strani. Prikazana je razvejanost različnih odborov OF v posameznih obdobjih in osvetljeno preraščanje OF v revolucionarno državo v državi že jeseni 1941. V NOB je sodelovalo na različne načine 90 % prebivalstva Ljubljane, ki je bila »srce« narodnoosvobodilnega gibanja slovenskega naroda.

Prenosi

Objavljeno

1981-01-01

Številka

Rubrika

Razprave