Nekaj pogledov na gospodarsko zgodovino v slovenskem zgodovinopisju

Avtorji

  • Ferdo Gestrin

Ključne besede:

gospodarska zgodovina, slovensko zgodovinopisje

Povzetek

Razprava obravnava problematiko gospodarske zgodovine v slovenskem zgodovinopisju. Po eni strani so poudarjene nekatere njene osnovne slabosti (deskripcija, pozitivizem, nepovezanost z ekonomsko teorijo), po drugi strani pa avtor nakazuje, kaj bi bilo treba storiti, da se gospodarska zgodovina uveljavi kot posebna zgodovinska panoga, in kaj so njene neposredne naloge.

Prenosi

Objavljeno

1982-01-01

Številka

Rubrika

Razprave