Prispevek za zgodovino narodnoosvobodilnega gibanja v Trstu v obdobju september—december 1943

Avtorji

  • Milan Pahor

Ključne besede:

narodnoosvobodilno gibanje, Trst, 1943

Povzetek

8. september 1943 je važen mejnik v narodnoosvobodilnem gibanju slovenskega naroda. Primorsko ljudstvo je obdobje od kapitulacije Italije do nemške ofenzive poimenovalo obdobje prve svobode. Osvobojena je bila vsa Primorska razen Trsta in Gorice. Začetek nemške ofenzive konec septembra je le delno zavrl splošno ljudsko vstajo. Okupator ni mogel zaustaviti razvoja ljudske oblasti, ki jo je postavila OF s svojimi organizacijami. Obdobje po čudovitem septembru 1943 je obdobje vsestranske rasti nove oblasti, ki zajame celotno prebivalstvo. Težji pogoji so seveda bili v samem Trstu, kar pa ni nikoli preprečilo rasti OF in njenih organizacij. V omenjenem obdobju se postavijo trdni temelji narodnoosvobodilnemu gibanju, ki pripeljejo v maju 1945 do svobode ini razpada nacifašizma.

Prenosi

Objavljeno

1983-01-01

Številka

Rubrika

Razprave