Cerkvenopolitični in kulturnozgodovinski odnosi med Sirmijem in Akvilejo

  • Rajko Bratož

Povzetek

Članek obravnava obliko in vsebino odnosov, bodisi vplivov bodisi neposrednih stikov, med krščanskima skupnostma Akvileje in Sirmija, od zelo verjetnih medsebojnih vplivov že v 3. stoletju, prek intenzivnih stikov v dobi verskih bojev 4. stoletja, do popolne prekinitve le-teh v prvi polovici 5. stoletja ob zatonu Sirmija in razpadu njegovih cerkvenih struktur. Vplivi so na cerkvenopolitičnem in kulturnozgodovinskem področju potekali obojestrano, vendar je v celoti gledano sirmijska cerkev veliko več dala akvilejski cerkvi, kakor sprejela od nje.

Objavljeno
1983-01-01
Rubrike
Razprave