Prispevek k proučevanju valutarne reforme leta 1945

Avtorji

  • Zdenko Čepič

Ključne besede:

valutna reforma, politične stranke, zgodovinski pregledi, Slovenija, 1945

Povzetek

V prispevku avtor obravnava zamenjavo denarja, ki je bila eden osnovnih pogojev za začetek obnove in oživljanje gospodarstva po osvoboditvi. Valutarno reformo obravnava v treh problemskih sklopih: od jeseni 1944, ko so se v Sloveniji začele pospešene priprave za prevzem oblasti in so bile zato napravljene številne študije o reševanju valutarne problematike; pomladi 1945 se je začela valutama reforma izvajati v praksi na tedaj že osvobojenih predelih države in je bila tudi zakonsko rešena za celotno državo; poleti 1945, ko je bila zamenjava izvedena tudi v Sloveniji, s čimer je bila valutama reforma zaključena.

Prenosi

Objavljeno

1984-01-01

Številka

Rubrika

Razprave