Finančni viri in denarništvo narodnoosvobodilnega gibanja na Slovenskem 1941—1945

  • Damijan Guštin

Povzetek

Na podlagi arhivskih in tiskanih virov, spominskega gradiva ter literature prikazuje avtor razvoj denarnega poslovanja narodnoosvobodilnega gibanja na Slovenskem. V uvodu prikaže finančne ukrepe okupatorjev, zlasti vprašanje zamenjave valute in usode bančnih zavodov. V nadaljevanju obdeluje razvoj finančnih organov v letih 1941—1945, s poudarkom na delovanju Denarnega zavoda Slovenije na področjih kredita, varčevanja, emisije in nadzora finančnega poslovanja, prikaže vire financiranja (prostovoljni prispevki, javna posojila in narodni davek) in plačilna sredstva, ki jih je izdajalo narodnoosvobodilno gibanje (obveznice, lirski boni).

Objavljeno
1984-01-01
Rubrike
Razprave