Prispevek k osvetlitvi zaslužkov in cen v srednjeveškem Piranu

  • Darja Mihelič
Ključne besede: gospodarska zgodovina, delo, plačila, denar, cene, srednji vek, Piran, Slovenija

Povzetek

Članek obravnava tri aspekte, ki so krojili življenje srednjeveškega Pirana: cene (ter z njimi povezane življenjske stroške), plače (in možnosti zaposlitve) ter vprašanje »nagrajevanja po delu«.

Objavljeno
1984-01-01
Rubrike
Razprave