Posest ljubljanske komende Nemškega viteškega reda (od 13. do srede 18. stoletja)

Avtorji

  • Dušan Kos

Ključne besede:

Ljubljana, nemški viteški red, zemljiška posest, 13./18.st., Slovenija

Povzetek

Avtor poskuša s pomočjo razpoložljivih virov podati sliko razvoja komendske posesti od prvih omemb v 13. do največjega obsega posesti v 18. stoletju. Prvotna posest je ležala v neposredni okolici Ljubljane ter severno od Save. V 14. stoletju je postal red pomemben zemljiški gospod tudi na Dolenjskem in Beli Krajini. Obdobje od 16. do začetka 18. stoletja pomeni čas izgub nekaterih manjših delov posesti, ki prenehajo leta 1739, ko je velikost gospostva dosegla svoj vrh.

Prenosi

Objavljeno

1984-01-01

Številka

Rubrika

Razprave