O problemima stare domovine, dolaska i pokrštenja dalmatinskih Hrvata

  • Nada Klaić

Povzetek

Avtorica zaključuje na podlagi nove teorije L. Margetiča in analize 30. poglavja De administrando imperio, da so se dalmatinski Hrvati naselili v Dalmacijo iz Karantanije v začetku IX. stol., se v borbi proti Frankom osamosvojili in bili iz Rima pokristjanjeni. Tako se avtorica glede borbe proti Frankom in pokristjanjenja vrača na staro Sišičevo teorijo.

Objavljeno
1984-01-01
Rubrike
Razprave