Salzburg, Ptuj in nastanek štajersko-madžarske meje v današnji Sloveniji

Avtorji

  • Peter Štih

Povzetek

Z določitvijo Drave za mejno reko med salzbursko in oglejsko metropolijo v Panoniji leta 769 oz. 803 je Salzburg prvič prišel v stik s Ptujem, v prvem tisočletju najpomembnejšim krajem v slovenskem prostoru, ki je bil od zadnje četrtine 10. stoletja tudi v posesti bavarske nadškofije. Zaradi zaščite svojih interesov, zvezanih z zemljiško posestjo, ki jo je nadškofija imela v Podravju, je nadškofu Konradu I. okrog 1130 uspelo doseči mir z Madžari in stabilizirati mejo, ki je potekala približno po črti Radgona - Ptuj. Okrog 1200 je prišlo dopvega premika meje proti vzhodu na škodo Madžarov. Zasluga za to, da so vzhodne Slovenske Gorice prišle v okvir Štajerske in nato Slovenije, gre predvsem nadškofijskim ministerialom s Ptuja.

Prenosi

Objavljeno

1996-01-01

Številka

Rubrika

Razprave