Sodobno češko zgodovinopisje

  • Jaroslav Pánek
Ključne besede: Češka, 20.st.

Povzetek

Avtor analizira razvoj modernega zgodovinopisja na Češkem, zlasti po padcu komunizma 1989. Obravnava predvsem naslednje probleme: relativno združitev treh delov češkega zgodovinopisja (akademskega, disidentskega in pregnanskega), ustvarjanje prenovljene infrastrukture za zgodovinske znanosti (osrednja in regionalne univerze, akademijski inštituti, pomembni arhivi in muzeji), začetke sodelovanja s tujimi zgodovinarji, zgodovinske discipline in njihove revije ter najpomembnejše izdaje 90-ih let.

Objavljeno
1997-01-01
Rubrike
Razprave