Poskus umestitve odnosa Slovencev do Srbije 1872 v razmerje med protiavstrijstvom in nacionalno radikalnostjo

  • Marko Štuhec
Ključne besede: Slovenci, Srbija, 1872

Povzetek

Avtor analizira pisanje slovenskih časopisov o Srbiji ob ustoličenju kneza Miloša Obrenoviča IV. leta 1872, ugotavlja razlike med posameznimi listi in ga poskuša umestiti v razmerje med protiavstrijstvom in nacionalno radikalnostjo. To razmerje pa je po njegovem mnenju protislovno.

Objavljeno
1985-01-01
Rubrike
Razprave