Klub železničarjev Jugoslovanske radikalne zajednice (JRZ) v Dravski banovini

Avtorji

  • Anka Vidovič Miklavčič

Ključne besede:

Dravska banovina, železničarstvo, železničarji

Povzetek

Med večjimi strankinimi organizacijami JRZ je avtorica predstavila Klub železničarjev JRZ na območju ljubljanske železniške direkcije oz. Dravske banovine. Ustanovljen je bil decembra 1937 in je 1941 zajemal 26 poverjeništev in čez 3000 članov. Bil je tesno povezan z banovinskim vodstvom JRZ, sodeloval je tudi s centralnim Klubom železničarjev in brodarjev JRZ v Beogradu. Uspešnejši je bil v organizacijski, manj pa stanovsko-strokovni dejavnosti. Svoje člane je povezoval z glasilom Slovenski železničar (1939-1941). Poleg politične vloge je bil Klub glasnik »novodobnega delavskega gibanja« v okviru strankinega programa.

Prenosi

Objavljeno

1997-01-01

Številka

Rubrika

Razprave