Venetska pisava na Koroškem in v Sloveniji

  • Janka Istenič
Ključne besede: kulturna zgodovina, arheologija, epigrafika, Veneti, Koroška, Slovenija

Povzetek

V članku so zbrani doslej poznani zapisi v venetski pisavi s področja Slovenije in Koroške in njihove interpretacije, ki so povzete iz strokovne literature. Kratek pregled današnjega znanja o venetski pisavi in jeziku je podan v uvodu.

Objavljeno
1985-01-01
Rubrike
Razprave