Češki politični realizem med hrvaškimi in slovenskimi študenti v Pragi (1895-1900)

  • Irena Gantar Godina

Povzetek

Hrvaški, srbski in slovenski študentje v Pragi v letih od 1895 do 1900, ki so delovali s pozicij Masarykovega realizma, so v listih "Hrvatska Misao", "Novo doba" in leto kasneje "Glas", prikazali svoje ideje in načrte, kako rešiti socialno in nacionalno vprašanje na domačih tleh. Najpomembnejši del teh načrtov je bilo kulturno-izobraževalno delo med ljudstvom, tako imenovano "drobno delo".

Objavljeno
1985-01-01
Rubrike
Razprave