Slovenski politični katolicizem med obema vojnama (v luči zapuščine dr. Engelberta Besednjaka)

  • Egon Pelikan
Ključne besede: Cerkev, krščanska cerkev, politični katolicizem

Povzetek

Avtor predstavlja nove poglede na idejnopolitično usmeritev slovenskega katoliškega tabora v času med obema vojnama, na podlagi prvič dostopnega arhiva vodilnega primorskega krščansko-socialnega politika dr. Engelberta Besednjaka. Primerja idejnopolitični razvoj v katoliškem taboru v Ljubljani s tistim na drugi strani meje, v Julijski krajini pod fašizmom. Kljub različnemu razvoju na eni in drugi strani rapalske meje obstaja vrsta osebnih, političnih in drugih povezav, ki skupaj tvorijo enotno podobo in zgodovino slovenskega katoliškega gibanja ne glede na politično (rapalsko) mejo. Če v tridesetih letih v katoliškem taboru v Ljubljani prevlada katoliška intransigentna desnica, ki se s svojimi koncepcijami približuje ideološkim premisam fašizma, se v Julijski krajini katoliški tabor spopada s fašistično diktaturo, kar pripelje obe usmeritvi v katoliškem taboru na slovenskem etničnem ozemlju na različna stališča, ki se zaostrijo v času druge svetovne vojne.

Objavljeno
1997-01-01
Rubrike
Razprave