Slovenci v Clevelandu

  • Janez Stanonik
Ključne besede: slovenski izseljenci, Cleveland, ZDA, bratska združenja, župnije

Povzetek

Študija obravnava zgodovino in sedanjost clevelandskih Slovencev ter obenem ocenjuje in komentira knjigo Matjaža Klemenčiča Slovenes of Cleveland (Novo mesto, 1995). Govori o slovenskih izseljencih v ZDA na sploh in njihovih organizacijah (bratovščinah). Osrednji del je posvečen Slovencem v Clevelandu v dvajsetem stoletju, njihovim organizacijam, njihovi številčni in finančni rasti ter njihovim političnim dejavnostim.

Objavljeno
1997-01-01
Rubrike
Razprave