Slovenci o Germanih, Slovanih in Romanih pred 120 leti

  • Vasilij Melik
Ključne besede: Slovenci, sosednji narodi, stereotipi

Povzetek

Za spoznavanje odnosov, mnenj in predsodkov, ki so jih imeli Slovenci v 19.stoletju do drugih narodov, imamo najboljše vire v časopisju, ohranjenih korespondencah, dnevnikih in spominih, pa tudi v leposlovnih delih. Vse to nam seveda priča predvsem o sodbah izobražencev, vodilnih krogov političnih strank, manj pa o sodbah preprostih ljudi. - Pri razpravljanjih te vrste nikdar ne smemo soditi površno in prenaglo; vrednotenja so dostikrat zelo komplicirana in posamezne sodbe druga drugi nasprotujejo. Posebej je treba opozoriti na pokrajinske razlike. Slika v razpravi odgovarja predvsem kranjsko-štajerskim slovenskim razmeram, ne upošteva pa primorskih značilnosti in posebnosti, ki so mogle biti v določenih trenutkih kar znatne.

Objavljeno
1997-01-01
Rubrike
Razprave